Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
poradenství, školení, vzdělávání

Co nabízíme

Poradenské služby, školení a pomoc při zlepšování, standardizaci a dokumentaci procesů a projektů v souladu s požadavky norem či legislativy v níže uvedených oblastech:

  • hodnocení rizik ekologické újmy dle zák. 168/2008 Sb.
  • integrované systémy managementu (IMS)
  • systém managementu kvality (QMS, ISO 9001)
  • systém environmentálního managementu (EMS, EMAS, ISO 14001)
  • systém bezpečnostního managementu (OHSAS)
  • příprava zkušebních a zdravotních laboratoří k akreditaci (ISO 17025 a 15189)
  • systémy pro svařování a jiné speciální činnosti (ISO 3834)
  • příprava žádostí o dotace v oblasti výzkumu a vývoje (OPPI - Inovace, Potenciál)
  • systémy zdravotní nezávadnosti při výrobě potravin (HACCP, ISO 22000, BRC,. )
  • zásady správné provozní praxe a hygieny při výrobě a distribuci potravin

Navrhujeme opatření, procesy a popisy logicky a jednoduše tak, aby nebyly brzdou výroby a dalšího rozvoje u zákazníka. Budete mile překvapeni, jak málo někdy stačí ke standardizaci a plnění normativních či legislativních požadavků a jak moc užitečné mohou být jednoduché a srozumitelné postupy a dokumenty.

Další podrobnosti najdete v položce Nabízené služby.