Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
firemní dokumentace

Anotace

V článku je zhodnocen stávající stav používané dokumentace v organizacích, je objasněn smysl dokumentování. Práce není ovšem jenom popisná, současně jsou uvedeny návrhy a způsoby řešení, vhodné zejména pro malé a střední podniky (MSP). Jsou uváděny časté nešvary při tvorbě a řízení dokumentace v organizacích a možnosti, které by mohly směřovat k nápravě nedostatků nebo eliminaci problémů. Doporučení vycházejí nejen z praktických zkušeností autora jako poradce pro systémy managementu, ale jsou podpořena i závěry dalších odborníků. Jsou diskutovány také problémové a neřešené oblasti. Rovněž jsou zmíněny návaznosti na legislativní a normativní požadavky.

Podkladem pro tento článek byly zkušenosti získané autorem během asi patnácti let působení jako poradce pro systémy managementu ve více než stovce českých organizací, na školeních a seminářích a také připomínky a podněty klientů a spolupracovníků.

Celý článek