Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
metrologie ve stravování

Metrologie ve veřejném stravování - část 1.

Tento článek se zabývá poměrně opomíjenou oblastí metrologie v provozovnách veřejného stravování a dává jednoduché rady, jak se této problematiky zhostit bez zbytečného trápení a zdržování nesmyslnými činnostmi. Je zdůrazněno, že existují dva podstatné důvody pro měření ve stravovacích službách. První důvod je obchodní, kdy měřením zjišťujeme parametr pro stanovení ceny (např. hmotnost). V takovém případě musíme použít úředně ověřené stanovené měřidlo.

Druhým důvodem je omezení rizika poškození zdraví strávníka, které vyplývá z analýzy HACCP, kdy v kritickém bodě sledujeme určitou veličinu (např. teplotu, vlhkost, čas). V tomto případě použijeme podle závažnosti rizika měřidlo kalibrované, kontrolované vlastními silami nebo jinak ošetřené do té míry, aby poskytovalo důvěryhodný podklad pro úspěšnou minimalizaci rizika.

Celý článek

Metrologie ve veřejném stravování - část 2.

Naměřená hodnota je závislá především na podmínkách měření, vybavení pro měření (měřícím zařízení) a v neposlední řadě také na způsobu interpretace naměřených výsledků. V tomto článku se popisuje měření nejběžnějších veličin ve stravovacích provozech s ohledem na potřebu jejich měření a související validaci a verifikaci naměřených výsledků. Jsou uvedeny doporučené postupy a upozornění na nevhodné praktiky a časté nedostatky.

Celý článek