Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
představení firmy

Představení firmy

Firma KROK začala svoji činnost již v roce 1991. V prvních létech po založení spočívalo těžiště aktivit v nakladatelské činnosti a vydávání překladů z angličtiny. Vnější okolnosti ovlivnily brzy utlumení těchto aktivit a koncentraci do oblasti managementu jakosti.

Bohaté praktické zkušenosti majitele firmy z různých oborů, především v oblastech elektroniky, výzkumu, strojírenství, počítačové techniky, metrologie, jaderné energetiky a nakladatelské činnosti byly dobrým základem praktických znalostí pro rozvíjení managementu jakosti.

Ve spolupráci s francouzským konzultantem byly již v roce 1995 aplikovány zásady podniku řízeného zákazníkem a procesního přístupu do konzultační činnosti v oblasti managementu jakosti pro malé a střední firmy v České republice. Majitel firmy nejprve pracoval jako představitel vedení pro jakost v několika moravských firmách, kde zajišťoval implementaci systému managementu a jeho dokumentování. V roce 1999 začal pracovat již jako samostatný konzultant, interim manažer a lektor nabízející implementaci systémů managementu firmám zejména na Moravě. Jednoduché a praktické systémy managementu, zahrnující i odpovídající zaškolení pracovníků, si rychle získaly oblibu u zákazníků. Firma využívá pro některé specifické činnosti několik dalších externích odborníků.

Oblast nabízených služeb byla rozšířena na komplexní poradenství a řešení projektů managementu jakosti, environmentálního i bezpečnostního managementu, přípravy laboratoří k akreditaci, analýzy rizik, implementace nástrojů řízení kvality, výrobkové certifikace, výcviku pracovníků atd. Komplexní seznam nabízených služeb je uveden v položce Nabízené služby.

Firma předpokládá operativní rozšiřování a změny spektra svých služeb v souladu s potřebami zákazníků a těsnější spolupráci s odborníky v jednotlivých oblastech.