Přeskočit navigaci

Školení auditorů - začátečníků

Termín konání

Dle domluvy, pro větší počet zájemců sleva.

Zaměření kurzu:

Kurz je určen všem pracovníkům pracujícím v oblasti systémů managementu v organizaci, vedoucím, auditorům, ale i ostatním zájemcům, kteří si chtějí obnovit a rozšířit znalosti o systému managementu a způsobu jeho auditování v souladu s požadavky systémových norem a aktuální normy ČSN EN ISO 19011.

Naučíte se chápat systémové požadavky a způsob jejich auditování v souvislostech tak, aby jejich plnění a zajišťování bylo vždy přínosem a užitečným zdrojem informací pro řízení firmy a nikoli jen zdržováním a obtěžováním.

Doporučené požadavky na vzdělání, praxi:

Základní znalost normativních požadavků systému managementu v organizaci,
1 - 2 roky libovolné pracovní praxe.

Z obsahu kurzu:

 1. Členění a požadavky systémových norem, systémové normy ČSN EN ISO 9001 a 14 001, OHSAS 18 001
 2. Procesní přístup
 3. Dokumentace a dokumentované postupy
 4. Ověřování shody s legislativními a jinými požadavky
 5. Interní a externí audity
 6. Příprava interního auditu, průběh auditu, zpráva z auditu
 7. Sběr a analýza dat, hodnocení
 8. Přezkoumání systému managementu
 9. Diskuse a výměna zkušeností

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu, podmínkou osvědčení je účast na kurzu.

Poznámka:

Doporučujeme účastníkům přinést systémové normy používané v organizaci a případné náměty/dotazy předem zaslat e-mailem.

Organizační pokyny

Prezence:  8,30 - 9,00 hod
Výuka:   9.00 - 16,30 hodin

Informace:    tel. 603 504 391, mail: vkrok@post.cz

Cena kurzu:

 • 2000,- Kč + 420 Kč (21% DPH). Celkem 2 420,- Kč
 • V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení, cena nezahrnuje oběd.
 • Faktura bude zaslána předem elektronicky, originál daňového dokladu obdrží účastníci po zaplacení spolu s osvědčením. Platbu je možné provést i v hotovosti, pokud se přihlásíte aspoň dva dny před termínem konání kurzu.

Místo konání:

Kancelář firmy KROK
Bohumíra Četyny 3025/15,
700 30 Ostrava - Bělský Les

Odborný garant:

RNDr. Valošek Petr

V případě zájmu vyplňte níže uvedenou přihlášku a odešlete ji na adresu sídla firmy, odeslání je možné i elektronickou poštou na adresu vkrok@post.cz.