Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
zajímavosti

Zkušenosti s vývojem certifikací, r. 2014

Příspěvek je založen na podnětech a připomínkách získaných v posledních letech během působení jako poradce a auditor.

Celý článek

Certifikace - význam a současný stav (březen 2012)

Certifikace a akreditace z pohledu reálného stavu v současném tržním prostředí, normativních požadavků, výkladu certifikačních subjektů, přínosů pro firmy a chápání široké veřejnosti. Vývojové trendy a další perspektivy v této oblasti. Kontraproduktivní a chaotické regulační zásahy při propagaci certifikací ze strany státních orgánů.

Celý článek

Dilema kvality reálné a kvality dokladované v každodenním životě. (Příspěvek na konferenci „Kvalita - 2009”, květen 2009, Ostrava)

Příspěvek posuzuje způsoby prokazování kvality v dnešním tržním prostředí ve vztahu ke zkušenostem autora jako dlouholetého poradce při budování systémů managementu v různých oborech podnikání, především průmyslových, a také jako zákazníka a spotřebitele. Odhaluje významnou degradaci kvality v prostředí volného obchodu snahou výrobců a především obchodníků prodat maximum s tím, že investice do účinných a detailně propracovaných marketingových nástrojů a propagace zdánlivé kvality se často osvědčuje jako efektivnější než investice do reálné kvality, požadované nebo očekávané zákazníkem.

Celý článek

Překlad revidované normy ČSN EN ISO 9001 (duben 2009)

Dne 1. dubna 2009 byl vydán český překlad revidované normy ISO 9001. Anglický originální text této revidované normy byl vydán v listopadu roku 2008.

Celý článek

Mezinárodní konference „Kvalita - klíč k úspěchu”
11. - 12. listopadu 2008, Praha

Mezinárodní konference s názvem ¦Kvalita - klíč k úspěchu”, která se konala ve dnech 11. a 12. 11. 2008 v Praze, je vrcholem každoročních akcí k měsíci kvality v České republice.

Celý článek

Zkušenosti s vývojem certifikací dle systémových norem ISO
v roce 2007

Podnětem k napsání tohoto příspěvku byly podněty a připomínky získané za posledních deset let během mého působení jako poradce u přibližně stovky především malých a středních firem. Majitelé a vedoucí pracovníci převážné většiny firem nemají čas, znalosti a často ani finance a odvahu na to, aby vyjádřili připomínky k této tématice článkem nebo vystoupením na odborném fóru či na veřejnosti. Tento příspěvek se pokouší stručně shrnout jejich nejčastější názory a připomínky.

Celý článek